Marte Meo Ervaringen

 
 
Dit is de site van Marte Meo international. 
Met veel informatie over Marte Meo initiatieven wereldwijd.http://www.martemeo.com/

Deelenemer AAN HET WOORD

BOEKEN

Halverwege ben ik nu met de opleiding tot Marte Meo-trainer / therapeut. Naast mijn coordinerende functie in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen wilde ik graag zelf, op de werkvloer, bijdragen aan de ontwikkeling en eigen kracht aan leerkrachten. Zodanig dat zij op hun beurt de leerlingen in hun kracht zetten.

Een kennismakingsles bij Marte Meo trok me snel over de streep. De insteek van Marte Meo is positief, "empowerend", transparant en concreet. Ik merk dat van deze eenvoud een enorme kracht uitgaat.

Een van de leerkrachten die ik momenteel met Marte Meo begeleid vat het treffend samen: "ik ben heel blij met deze coaching, het is zo concreet dat ik er direct mee aan de slag kan, super positief en het kost ook nog eens weinig extra tijd". Deze leerkracht heeft in een mum van tijd haar kracht en het plezier in haar vak hervonden, en haar klas is zichtbaar ontspannener en in de stemming om te leren. Zelf ben ik blij dat ik daaraan mijn steentje heb kunnen bijdragen, dankzij de positieve, empowerende, transparante en concrete feedback van Marga en Lisbet.


Copyright © Marte Meo Begeleidingscentrum

links

Deelenemer AAN HET WOORD

Een aantal jaren geleden heb ik de opleiding voor School Video Interactie Begeleiding afgerond. In mijn werk als intern begeleider op een basisschool heb ik hier al veel profijt van gehad, omdat je hierbij kijkt naar de basisvaardigheden van leerkrachten en kinderen. Mij werd gevraagd de overige IB’ers binnen ons bestuur op te leiden tot SVIB’er. Ik vond echter dat ik hiervoor onvoldoende vaardigheden had. Omdat ik deze enorme uitdaging echter niet kon laten gaan ben ik via google en een vriendin terecht gekomen bij Marte Meo. Op de site van Lisbet en Marga las ik dat ze een opleiding gaven op maat waarbij ik gesteund en opgeleid zou worden om mijn collega’s te leren concreet te kijken. Hier ben ik meteen op in gegaan. Na een aantal keren merkte ik dat Marte Meo een iets andere weg inslaat dan de SVIB-opleiding.  Zij gaan er namelijk vanuit dat jij de professional bent en dat jij dus ook aangeeft aan welk werkpunt gewerkt moet worden. Bij SVIB laat je heel veel uit de ander zelf komen. Ik heb hierin een keuze gemaakt, richt me nu op Marte Meo en vind het prettig dat ik het werkpunt aan kan geven. Ik merk dat leerkrachten hier ook vaak behoefte aan hebben.

Andere IB’ers binnen mijn netwerk zijn enthousiast en beginnen de taal van Marte Meo ook te spreken. Nu moeten ze nog zelf met filmpjes aan de slag en zal ik ze hierin verder proberen te begeleiden. Ik blijf daarom nog een paar jaar bij Lisbet en Marga omdat ik het prettig vind dat ik ook in mijn beelden word begeleid. We kijken terug naar mijn bijeenkomsten en zij geven mij weer werkpunten mee. Zo leer ik intensief en voel dat deze verdieping een goede aanvulling is.

Deelenemer AAN HET WOORD

Marte Meo is magic …


Als je goed kijkt zit “magie” in de kleine dingen van alledag, die wij gewoonlijk over het hoofd zien. De verdienste van Maria Aarts is dat zij door goed te kijken het geheim van de menselijke communicatie voor ons heeft ontrafeld; het resultaat is een methodiek, waardoor wij ons niet langer in die neerwaartse spiraal hoeven te begeven. De bronnen waaruit Marte Meo als methodiek haar voeding krijgt zijn veelvuldig: de kracht van het beeld - de interactie elementen - de gelukte handeling - de focus op ontwikkeling.


Het gedrag van mensen wordt door de wetenschap gecategoriseerd, gediagnosticeerd en gerubriceerd. Ondersteuning wordt veelal geboden door middel van lange vragenlijsten, vaste systemen en methodieken, waar ook nog eens veel geld mee verdiend wordt. En als het nog steeds niet lukt doen we weer een onderzoekje.


Passend Onderwijs wordt ingevoerd, maar er zitten nu ruim 10.000 kinderen thuis. Terwijl er weer druk wordt vergaderd, de afkortingen en diagnoses ons om de oren vliegen en nieuwe formulieren worden ingevuld laten wij bij Marte Meo aan ouders, begeleiders en leraren zien wat ze goed doen, wat je nog meer kan doen en waarom dat werkt.


Ik denk, dat het belang van het intermenselijk contact over het algemeen onderschat wordt. Maar daar gebeurt het. Daar maken en breken wij elkaar. In het contact kunnen wij het beste uit ons zelf en de ander halen.


Lisbet Dijkman en Marga Molenaar wisten tijdens de tweejarige opleiding tot Marte Meo Collega Trainer en Therapeut de geest van Marte Meo op mij over te brengen. Die geest blijkt een verrijking voor mij als persoon en als professional: focus op ontwikkeling, zelfvertrouwen en handvatten voor een beter leven. Het leven, dat vanaf de eerste review voor mensen verbetert, omdat zij direct ervaren wat zij goed doen, wat werkt en hoe je je vaardigheden als ouder, als begeleider of leraar van binnenuit kan ontwikkelen.


Dit is ook nog eens een degelijke coach opleiding, omdat je voor je gespreksvaardigheden veel handvatten krijgt. De methodiek sluit aan bij wat je kan en leidt tot echte gedragsverandering. Iedereen weet, dat dit de achilleshiel van alle methoden is: 80% van je gedrag gebeurt gewoon, onbewust. De weg van Marte Meo leidt vanuit je hoofd naar je buik en uiteindelijk worden je handen vaardig.


Een positieve levenshouding die ook nog eens zeer effectief blijkt. It’s magic.


Deelenemer AAN HET WOORD


Ik ben nu bijna klaar met de opleiding tot Marte Meo therapeut. Het was een mooie reis. Ik ben geinspireerd geraakt door de docenten Lisbet en Marga en heb ook het geluk gehad om Maria Aarts te horen spreken. Het is een fantastische methode die mij helpt in het begeleiden van gezinnen die als vluchteling of asielzoeker het land hebben verrijkt met hun aanwezigheid. Naast mijn uren op het consultatiebureau gebruik ik een groot deel van mijn tijd met huisbezoeken. Als er een hulpvraag is bij de gezinnen kan ik daar met de Marte Meo methode ondanks de spraakbarriere bijdragen aan de ontwikkeling van het kind doordat de ouders hun eigen kracht hervinden. Zodanig dat zij op hun beurt het kind in zijn/haar kracht zetten. Ouders laten zien wat ze zo goed doen in het dagelijkse contact met hun kinderen is het mooiste wat er is en levert vaak prachtige beelden op waar we lang naar kunnen kijken en blij van worden.


Een kennismakingsles bij Marte Meo inspireerde mij en ik was er zeker van dat dit de perfecte methode is in mijn werk met vluchteling-en asielzoekergezinnen. De insteek van Marte Meo is positief, het gaat uit van de mogelijkheden die er al zijn in plaats van probleemgericht werken. Dat is een hele andere manier van werken wat mij erg aanspreekt en wat het contact met de clienten versterkt want het is een positieve benadering. Het is makkelijk te begrijpen en concreet en dat is ook een voordeel als je met tolken werkt. Ik merk en zie dat de ouders in de gezinnen die ik begeleid heb meer zelfverzekerd zijn en dat is waar ik mijn voldoening uit haal in mijn werk.

Als ik een mama een werkpunt meegeef voor de volgende keer en ik vraag haar of ze begrijpt wat ik bedoel en ze laat me dan precies zien, met haar autistische zoontje op schoot, wat ik haar net heb gevraagd dan weet ik dat ik nog heel lang met heel veel plezier de Marte Meo methode wil blijven toepassen in mijn werk als sociaal verpleegkundige. Marga en vooral Lisbet ontzettend bedankt dat ik een opleiding op maat heb gekregen en dat de taal geen barriere was; met filmpjes in het noors, engels en vele andere exotische talen. Met recht Marte Meo International!

Deelenemer AAN HET WOORD

Marte Meo heb ik leren kennen bij een vriendin in Zwitserland. Wat mij direct aansprak was de respectvolle en menswaardige manier om naar kinderen, jongeren, volwassenen en hun begeleiders, ouders of leerkrachten te kijken.

Tijdens de opleiding heb ik op verschillende gebieden ervaring op kunnen doen; in het onderwijs, in de zorg en in begeleiding van ouders.

In plaats van over het probleem te praten en te proberen inzicht te krijgen waarom iets niet goed loopt, ga je met Marte Meo direct praktisch aan de slag. Het gaat om de situatie van dit kind, deze jongere, deze leerkracht, deze ouder.


Marte Meo sluit aan op heel veel methodieken en inzichten uit de psychologie en pedagogie:  het maakt de praktische vertaling naar het dagelijkse leven.  Het contact in iedere situatie staat centraal, door op een positieve manier dit contact vorm te geven kan er ontwikkeling op gang komen.

De ervaring is dat het werken met video in het begin voor iedereen spannend is maar dat dit heel snel over gaat. Je gaat met interesse kijken naar het kind maar ook naar jezelf.


Marte Meo werkt stap voor stap, werkpunt voor werkpunt en in de beelden zie je wat je doet en wat de reactie is. Je wordt je bewust wat je doet en waarom dat werkt.


Bij het  Marte Meo begeleidingscentrum ervaar je zelf aan den lijve deze manier van werken; Lisbet en Marga leiden je stap voor stap door het proces van het omgaan met de techniek en het toepassen van de Marte Meo elementen.

Naast het feit dat Marte Meo in mijn beroepsleven als orthopedagoog direct bruikbaar was om vastgelopen situaties weer in een opwaartse spiraal te krijgen is de Marte Meo opleiding ook een persoonlijke verrijking geweest.

Je gaat anders kijken naar communicatie en je wordt je bewust van wat je doet en wat je in kunt zetten voor een respectvol en menswaardig contact.

Kortom een professionele en persoonlijke verrijking.