Marte Meo Begeleidingscentrum, opleiding, training, coaching ontwikkelingsondersteuning, opvoedondersteuning, Kinderdagverblijven, Scholen, Bedrijfsleven BKK
 

Wat is Marte Meo Voor ADHD  Op Eigen kracht

 


Ben je ouder van een kind met ADHD en op zoek naar hulp zonder medische karakter?

Of is jouw kind al aan de medicijnen maar wil je hier graag vanaf?

Dan is Marte Meo zeker een uitkomst.


Opvoeden op zich is een hele lastige taak. Wanneer je ouder bent van een kind dat zich normaal ontwikkelt gaat de opvoeding meestal vanzelf. Van nature weten ouders vaak wat ze moeten doen om hun kind te ondersteunen bij het opgroeien.  Een kind met ADHD heeft specifieke ondersteuning nodig om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen die andere kinderen zonder veel moeite onder de knie krijgen.Tijdens een behandelverloop met Marte Meo wordt gewerkt aan het ontwikkelen van onderstaande vaardigheden. Ieder kind is anders en zo is ieder kind met ADHD natuurlijk ook anders. Daarom wordt eerst gekeken welke vaardigheden het kind wel ontwikkeld heeft. Daarna maken we een lijst met vaardigheden die nog ontwikkelt moeten worden en aan de hand van deze lijst wordt het behandelplan gemaakt en in beeld gebracht voor de ouders. De Marte Meo therapeut werkt met een of beide ouders van het kind. De therapeut geeft door middel van videobeelden opdrachten aan ouders mee, die zij dan thuis samen met het kind uitvoeren. Zo krijgt het kind de meeste begeleiding doordat er thuis  in dagelijkse momenten veel geoefend wordt. Wanneer een kind door de therapeut begeleidt wordt is het immers maar een uur per week. Op deze manier krijgt het kind dagelijks de ondersteuning die hij/zij nodig heeft.


Kenmerken van ADHD:

 1. niet in staat eigen initiatieven te registreren. Dat maakt het moeilijk een goed zelfbeeld te ontwikkelen

 2. niet in staat passende initiatieven te selecteren en het goede moment hiervoor

 3. initiatieven is iets wat hun overkomt, ze hebben niet het idee dat ze hier controle over hebben en daarom kunnen ze moeilijk deze stoppen

 4. het is moeilijk initiatieven te structureren en daarom brengen ze vaak niet een initiatief tot een goed einde

 5. is vaak niet in staat op tijd emoties te registreren en heeft vaak ook geen sociale modellen hoe om te gaan hiermee

 6. niet in staat initiatieven van anderen op te merken laat staan deze te volgen. Neemt dus veel ruimte in in spel wat vaak tot frustratie leidt bij de ander, maar ervaart ook zelf veel frustratie omdat de ander ook iets in wil brengen in spel

 7. neemt veel ruimte in beslag doordat ze zo actief zijn en veel bewegen

 8. heeft geen adequate gedragsmodellen en weten vaak niet wat er van hun verwacht wordt

 9. de mogelijkheid een situatie in te schatten is niet goed ontwikkeld, vaak overschatten ze de moeilijkheid van de situatie en hun eigen kunnen

 10. missen vaak de vaardigheden van het samenwerken en kunnen dus moeilijk samenwerken met anderen

 11. concentratieproblemen


Ritalin

Dit medicijn bevat de stof methylfenidaat. Dit zijn stimulerende middelen die op dezelfde manier op de hersenen inwerken als cocaïne en amfetamines. Het medicijn werkt na een half uur, en is na drie tot vier uur uitgewerkt.

De minder ernstige bijwerkingen kunnen zijn hartkloppingen, remt de eetlust, slaaploosheid, een gejaagd gevoel. De ernstigere bijwerkingen zijn plotselinge psychose, hallucinaties en agressie. Daarnaast komen ook groeivertragingen en neurologische afhankelijkheid voor. Er wordt ook gewaarschuwd voor verhoogde kans op hart en vaatziekten en herseninfarcten bij gebruik van deze medicijnen. Op langer termijn weet men echter niet wat Ritalin doet met de hersenen van een kind dat nog volop in ontwikkeling is.

Voor meer informatie zie het artikel in de Trouw.800 kinderen onder de zes jaar slikt in nederland ritalin ook al wordt het afgeraden zulke jonge kinderen de medicijnen voor te schrijven.

Elke maand komen er 2000 kinderen bij die ritalin slikken.Natuurlijk zijn er gevallen van zware ADHD waarbij medicijnen nodig zijn. Daarnaast zijn er veel gevallen van ADHD in lichtere mate die meer gebaat zijn bij een gedragsveranderende therapie.

Het gevaar van Ritalin is dat de kinderen niet leren omgaan met hun ADHD. Zij nemen een pil in en daarmee is tijdelijk hun probleem weg. Maar wat gebeurt er wanneer ze als (jong)volwassenen beslissen om niet meer Ritalin te slikken? Dan hebben ze niet geleerd hoe ze om moeten gaan met de beperkingen die ze hebben. De vaardigheden waar aan gewerkt worden in een marte meo begeleidingsverloop zijn vaardigheden die je nodig hebt op je werk  en in relatie tot anderen. Uit onderzoek is immers gebleken dat volwassenen met ADHD moeilijk een baan vast kunnen houden en moeite hebben met het aangaan van relaties.


TERUG NAAR AANBOD-_Aanbod_ADHD-.htmlshapeimage_6_link_0


 


Copyright © Marte Meo Begeleidingscentrum